≡ Menu

Вземане на бърз заем с лоша кредитна история

В момента един от най-простите и достъпни начини да получите пари за вашите спешни нужди е бързият кредит. През последните години търсенето на този вид кредити доста нарасна, но съответно и броят на случаите, при които кредитополучателите не изпълняват задълженията си. Ето защо банките и небанковите институции за даване на бързи кредити се опитват да защитят себе си и своя капитал като изискват и разглеждат кредитната история на всеки искащ кредит.

Взимането на паричен кредит винаги е било трудно, а сега с непрекъснато нарастваща инфлация и лоши условия на живот, това става още по-сложно. Мнозина от Вас при заявка за кредит получават отказ, а причините за това не са Ви ясни. Един от възможните доводи е т.нар. „лоша кредитна история”. Какво значи това? Това може да означава, че в миналото си сте имали забавяне на плащането на месечни вноски по заем; не плащането му за по-дълго време, или съществуващ заем като цяло. За някои кредитори за просрочено задължение се счита ако са минали 5 дни от падежа, за други повече, но при всички положения това дава негативен отпечатък върху кредитната ви история.

Кредитна история за вземане, плащане и погасяване на кредит се води на физически и юридически лица. Тя се запазва в продължение на 15 год. и се води от първото вземане на заем. Състои се от 3 раздела. Първия се използва за идентифициране на клиента (физическо или юридическо), а втория предоставя информация за ангажиментите и погасяването на кредита( падеж, кога е последната вноска, кога и каква е месечната вноска, дали има нарушение на договора за кредит). Третият раздел описва причината за взимането на заем и кой е титуляря.

Така – лоша кредитна история. Какво да правим? Може да я оспорим като дадем свои доводи. Но може и да я подобрим като изплатим обратно взетия заем, като с това ще се намали негативността на заема, тъй като вниманието ще бъде привлечено към последната операция, т.е. към изплатения заем.

Трябва да помним обаче, че някои кредитни институции предлагат бързи кредити въпреки лошата кредитна история на клиентите си. Те обаче са с по-строги условия на кредитиране: имат по-висок лихвен процент, изискват се допълнителни документи, и срокът на изплащане е ограничен.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!