≡ Menu

Водни съоръжения в градината – от миналото до днес

Водата в градината е естетичен елемент във силно емоционално въздействие. Тя често се превръща в притегателен център в двора под формата на езера, водни потоци и каскади, фонтани. Мултифункционалното й значение я превръща в един от най-важните компоненти при създаването на всяка градина. Освен естетична стойност тя осигурява възможността за отглеждане на градински растения.

Древни напоителни канали

Едни от първите водни елементи в градината са били напоителните канали. Те са били широки около 20 – 50 см. и дълбоки още толкова. Характерно за тях е, че не са били напълно уплътнени и през стените и дъното им е изтичала вода, която напоявала градината и вдъхвала живот на растенията. Днес разбира се при наличие на съвременните методи за напояване не се прилага тази древна техника, но тя може да се види в някои класически градини като декоративен автентичен елемент.

Начини за напояване

Поливането е една от най-важните дейности в градината, особено през летните сухи месеци. Най-често използваните начини за поливане са:

Гравитачно напояване – представлява директно изливане на вода върху почвената повърхност или пълнене на редовете с вода. Това е един от най-старите методи за напояване, което се прилага все още в зеленчуковата градина и цветната леха и по-рядко за тревния чим. Основното предимство на този метод е, че не се налага никаква инвестиции за изграждане на съоръжения.

Капково напояване – често използван метод за поливане на зеленчукова леха, цветни площи и живи плетове. Все по-разпространено става използването му у нас, заради неоспоримите му предимства и достъпната цена.

Подпочвено напояване – това е рядко срещан, но много икономичен вариант за поливане. Важно условие за неговото приложение е почвата да е с добри капилярни свойства. Не е подходящо за леки и песъчливи почви.

Дъждуване – един от най-често прилаганите начини за напояване. Има два основни недостатъка: изисква високо налягане, за да работи правилно, което го прави неподходящ избор ако искаме да използва водопроводната система като източник на вода. Също така някои от най-разпространените зеленчукови култури не понасят този начин на поливане: домати, патладжан, фасул, краставици, пипер.

Декоративни водни елементи

Освен за напояване водата често се използва и за декоративни цели. Най-предпочитаните варианти за украса на градината са езера, водни огледала, фонтани.

Най-благоприятното разположение на градинското езеро е в естествено или изкуствено понижение, а най-неподходящото – на издигнати места.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!