≡ Menu

Има ли значение локализацията

Локализацията на различни продукти е много важен момент от въвеждането на нов продукт на даден пазар.

Като начало да разясним какво е локализация. Това е процесът на адаптиране на даден текст, графика, таблица или като цяло съдържание, след като той бъде преведен на нов език. Това се налага, тъй като, когато превеждаме на нов език не само трябва да съобразим, че не може да се превежда абсолютно дословно, но този език има своите особености, като идиоми, изрази и стандарти. Например в стандартите могат да се даде като пример изписването на датите. В някои езици е прието да се изписва първо датата, след това точка, месеца, точка и накрая година. В други е прието да се изписва първо месеца, после датата и пак накрая годината, но да се разделят с наклонена черта. Именно тези тънки моменти са толкова важни при локализацията.

Освен при датите локализация се използва и при изписването на валути, имена, пряка реч, дори и цветове и обозначения.

Локализация може да се наложи дори и когато даден бизнес иска да се развива не на чуждоезичен пазар, а на пазар, използващ същия език, но в друга област. Много езици, които покриват големи региони в отдалечени такива имат свои наречия, които имат големи разлики, налагащи да се адаптира съдържанието за новия регион. Същото правило важи и за използването на съдържание в държави, използващи един и същи език. Ако например искаме да направим превод и локализация на софтуер за Латинска Америка, който първоначално е разработен в Испания, то ще трябва специалисти да извършат това адаптиране, тъй като въпреки, че се използва един и същи език, той има доста големи различия и в изказа, произношението и като цяло използваните наречия.

За да може даден бизнес да се развива на международните пазари, то той трябва да има план и стратегия и за това и в никакъв случай да не се пренебрегва значението на използваните материали – като уебсайт, софтуер или приложения.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!