≡ Menu

Как фейсбук се отразява на реалността

Знаете ли, че медии, телевизия, а вече и Интернет, могат в голяма степен да повлияят настроенията, емоциите, дори преживяванията ни.

Екип изчислил, че за всеки негативен пост, написан от дадено лице, броят на отрицателните мнения, написани във Facebook от приятели се увеличава с още 1,29%. За всяка информация положителен принос, било регистрирано повишение от 1.75% положителни мнения отново от кръга приятели.

“Тези резултати предполагат, че подобни емоции могат да се разпространяват, чрез социалните мрежи, за да се генерира голям мащаб и синхрон, който поражда групи от щастливи хора и нещастни”.

Това се споменава в доклада от изследванията. В заключение учените добавят, че Facebook е връх на “глобалната емоция”, което може да доведе до по-голяма нестабилност във всичко – политически системи на финансови пазари.”

Залагайки на тези открития, то много се разчита на това оптимизмът да спомогне за излизане от криза.

Така е и в брандовата ангажираност. Популяризирайки своите продукти, уеб сайт, онлайн магазин, една марка има много по-голям шанс да достигне до голям кръг почитатели именно, чрез социалните медии и конкретно Facebook.

Ето, защо специалистите по изграждане на уеб сайтове и оптимизатори препоръчват всичко това да става и през страница на уеб сайт във Facebook.

Целта на това занятие е да предаде ярко съобщение ярко, създаване на лоялност на клиентите и да убеди купувача за продукт, установявайки емоционална връзка с клиентите.

Facebook формира възприятията на клиентите за продукти. Той трябва да повиши очакванията на клиентите за продукт, а основната цел не е да създаде диференциация.

Силните организации имат висок пазарен дял, който също така трябва добре да се поддържа в дългосрочен план. Това е от съществено значение за управление на всеки уеб сайт, независимо дали е новосъздаден или вече съществуващ. Тук идва важността и полезността на мениджмънта, който спомага в изграждането на корпоративен имидж.

За да бъде един бранд добре мениджиран трябва да се наблюдава цялостното представяне на марката. Една успешна марка може да бъде създадена само ако системата за управление, която е компетентна и постоянна. Това може да стане със специалистите ни.

Вече онлайн присъствието ни е неделима част от нашето ежедневие, а това как представяме себе си, бизнеса или услугите уеб и в социални медии като Facebook не е без значение.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!