≡ Menu

Мисия – опазване на водите в природата – важни ли са пречиствателните станции?

Опазване на водите в природата е възможно!

Водата е в основата на целият живот на Земята. Хората и всяка дейност свързана с битуването ни е свързана с водата. Без нея просто няма да ни има. Качеството на нашият живот е в пряка зависимост с качеството на водата. Екосистемите са в пряка зависимост от състоянието на водите. Замърсените води са предпоставка за екологична катастрофа, която неизбежно ще се отрази върху хората.

Знаете ли, че в Световен мащаб се появяват все повече и повече, както по обем, така и по качество замърсители, които оказват негативно влияние върху качеството на водата – днес, утре и в бъдеще време? Все още можем да направим нещо, но дали този “гратисен” период ще трае вечно – едва ли. И днес има проблемите свързани с качеството на питейната вода са повече от очевидни, а утре, ако действаме като до сега не ни очакват добри резултати.

Знаете ли, че на 22 март всяка година се празнува Световният ден на водата. Целта на този “празник” е да привлече вниманието върху реалните проблеми, които днес съществуват. От 1992 г. еколозите са все по-притеснени за нерадостното бъдеще, пред което човечеството е изправено – замърсяването.

Пречиствателната система Klaro Easy

Пречиствателната система Klaro Easy

Знаете ли, че днес по света над 1.5 милиона деца измират, следствие на болести разпространявани чрез водата.

Знаете ли, че днес над 3.5 милиарда души живеят в условия без всякаква канализация? А знаете ли, че изключително голям процент от живеещите в България нямат (подходяща) канализационна система?

Едва ли ще се усъмните, ако ви кажем, че през последните 50 години човешката дейност е допринесла за най-голямото замърсяване на водите? Днес качеството на питейната вода е по-лошо от когато и да е било в човешката история. Масовото нехайство в страната ни в действителност ни изпраща на последни места по поемане на отговорност за водите в Европа. Трагично е, че разстоянието, което ни дели от европейските практики в пречистването на замърсените и отпадните води е с пъти. Може би защото си въобразяваме, че разполагаме с неизчерпаеми води? Или трагедията, която еколозите предсказват не ни касае? Дали твърде лакомото ни строителство е причина? Вие ще кажете. Факт е обаче, че страни като Дания, Швеция, Италия, Франция, Германия… Отдавана е забравена практиката, отпадните води (дори и в най-малките селища) да се изхвърлят където може – близкото дере, рекичка, канал… Знаете ли, че в Европа (и не само) е обичайна практика да се използват т.нар. малки (локални) пречиствателни станции, много от които биха могли да обслужват както малки еднофамилни къщи и вили, така и значително по-големи сгради, почивни станции, курортни комплекси, заведения и дори сравнително по-малки села.

Малките пречиствателни станции се разполагат в близост до сградите и така реално отпада нуждата от изграждане на скъпо-струващи (и твърде дефицитни у нас) канализационни мрежи. В голяма част от тези случаи отвеждането на водата от пречиствателните съоръжения се осъществява гравитационно.

Определено локалните пречиствателни станции са едно много добро решение особено ако си даваме сметка, че водата не е просто търговски продукт, а наследство, което ако обичаме своите деца, трябва да бъде опазено.

Когато говорим за сметки, факт е, че много по-евтино излиза да се предотврати замърсяването на водата, отколкото после да се “ремонтира” последиците от отровената вода.

Едни наистина разумни, практични и погледнати от дългосрочен план решения са съоръженията за биологично пречистване на отпадните води.

Сред предимствата на биологичните пречиствателни станции са гъвкавостта им спрямо различни параметри, възможност за ефективна комплексна инсталация, изключително добри параметри на пречистване, елементарна, лесна за поддържане конструкция.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!