≡ Menu

Особености на външното видеонаблюдение

Сякаш сме свикнали да възприемаме съвременното видеонаблюдение предимно като средство за охрана на търговски обекти и по-малко като охрана на открити пространства. За защита на външните площи и съоръжения е нужна не по-малко модерна и прецизна техника. Всъщност, за тези цели, системите за видео охрана са значително по-скъпи и сложни, като проектиране и изграждане и вероятно поради тази причина се използват по-рядко от частни лица. Уточняваме, че монтирането на една охранителна камера над входната врата на дома ви не покрива представите за модерна охранителна система, а тук ще говорим именно за това.

Кои са особеностите на видео охраната на открито?

На първо място, трябва да уточним, че откритите пространства, които ще се охраняват чрез видеокамери варират като предназначение, нужди, особености и т.н. Има значение дали ще се охранява паркинга на един частен хотел или жилищна сграда или ще се извършва наблюдение в огромно земеделско стопанство.

В единия случай броят на камерите може да бъде много по-малък или видео системата да бъде обвързана с друг вид технология за охрана, като системите за контрол на достъп, например, докато при охраната на земеделска земя възниква нуждата от допълнително захранване, както и от използване на камери с устойчив на влага и вандализъм корпус. И в двата случая е много вероятно да се използват камери за нощно виждане, оборудвани с определен брой инфрачервени сензори, тъй като откритите пространства са най-уязвими през тъмната част от денонощието, особено ако в обекта липсва жива охрана.

Ако трябва да конкретизираме кое е специфичното при наблюдение на открити пространства, то това са основно следните фактори:

  • Покриване на огромна по площ територия. Това може да наложи използването на голям брой камери, а това означава, че системата, като апаратура, окабеляване и монтаж ще излезе доста солено на инвеститора. Друг е моментът и с разположението на камерите, така че да не останат непокрити пространства.
  • Голям брой критични точки. Критичните точки са тези, в които е възможен пробив в охранявания периметър. Дори масивните огради имат достатъчен брой пробойни, които крадците с радост използват. Изграждането на системата трябва да бъде съобразено с това и рисковите зони да бъдат максимално покрити.
  • Неблагоприятни атмосферни условия. Този фактор има пряко отношение към избора на материал за корпуса на камерите, като тук се получава лек конфликт, защото от една страна металът е по-високо вандалоустойчив, но и по-малко защитен срещу влага от пластмасата.
  • Нестабилно електрическо напрежение или напълно липсващо захранване. Камерите за външно видеонаблюдение трябва задължително да разполагат с резервно захранване и при напълно липсваща електрическа мрежа, да могат да работят чрез автономно захранване. Този фактор заслужава специално внимание, защото крадците често прекъсват електричеството в зоната, която смятат да атакуват. Наличието на резервно или автономно захранване е необходимо и за другите охранителни системи – контрол на достъпа, периметрова охрана и др.

В заключение ще посочим мнението на експертите в тази област, което категорично настоява за професионално проектиране и изграждане на системите за видеонаблюдение на открито. Компромиси с монтажа могат да се правят донякъде при изграждане на видео охрана в закрити помещения, но не и при системите, използвани под открито небе.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!