≡ Menu

Рециклирането на стомана в полза на човешката дейност

Металният отпадък помества богата гама от различни черни и цветни метали. Сред най-рециклируемите се нарежда стоманата. Скрап на стомана, алуминий, желязо, олово, мед, цинк, неръждаема стомана и други носи стабилна доходност на всеки.

Главно металите се делят в две водещи категории – цветни метали и черни метали. Типично за черният метал е, че в състава си съдържа желязо, а цветния метал се характеризира с липсата на такова.

Цветните метали са наричани и екзотични метали или благородни метали. С цел пестенето на всеки един природен ресурс скрап индустрията намира все по-широка популярност и привърженици.

Според някои организации, трябва да бъдат следвани и редица насоки при рециклиране на всякакъв вид скрап. Това цели да се гарантира безопасността на хората и природата.

Железопътният локомотив, например съдържа около 100 тона метал. В Обединеното кралство, стари локомотиви са рециклирани от компании като Европейската рециклираща индустрия.

По отношение на черните метални отпадъци се взема предвид и черни метали, които съдържат значителен процент от желязо и добавяне на въглерод и други вещества, които създават стомана.

В САЩ, стоманени контейнери, бидони, автомобили, техника и строителни материали, допринасят най-голяма тежест на повторните рециклира ни материали. Така например, през 2008 г., повече от 97% от конструкционна стомана и 106% от автомобилите са били рециклирани, сравнявайки сегашното потребление на стомана за всеки отрасъл със спада в производството на коли. В цифри тези данни изглеждат така:

Около 75% от теглото стомана, което се рециклира годишно бива използвано за създаване на автомобили, в които влизат 65% стомана и желязо.

Стоманената индустрия представлява активно рециклиране през изминалите 150 години. По данни става дума, че тук могат да се рециклират продукти от стомана, отколкото да бъде набавена нова мина желязна руда, чрез производствения процес. Това не губи някои от физични свойства по време на процеса на рециклиране и драстично намалява енергийните нужди и материални сравнение с финесът на желязна руда. Ползата от целият този процес е голяма, но основно се свежда до спестяване на енергия чрез рециклиране, което намалява годишната консумация на енергия на индустрията с около 75%. Тази цифра е достатъчна, за да захрани 18 милиона домове за една година.

Не бива да се пренебрегва и факта, че за производството на стомана се използват между 25 и 35% рециклирани продукти стомана. Най-често тя съдържа по-ниски концентрации на остатъчни елементи като мед, никел и молибден и затова е по-мека от електрически пещи. Преработката й често се извършва и за създаването на нови автомобилни части, каквито са автомобилните брони. Използва се и в други сфери на производството, като консервени кутии, индустриални барабани или всеки продукт, с голяма степен на студена обработка. Стомано-производството използва пълните 100% рециклирана стомана. Тази стомана съдържа по-големи концентрации на остатъчни елементи, които не могат да бъдат отстранени чрез прилагането на кислород и вар. Някои съставки на мед и калай, често не могат да бъдат отделени по естествен начин от рециклирането на стоманата. Те са трудно делими примеси, за които е достатъчна специална селекция скрап.

Любопитен е и факта, че рециклирането в световен мащаб на една метричен тон (1000 килограма) на стомана спестяват 1,1 тона желязна руда, 630 килограма въглища и 55 килограма варовик.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!