≡ Menu

Facebook реклама и насочване на аудиторията

Facebook реклама и Интернет популярността са понятия, които са мерило за успешен бизнес в днешно време. Обществото ни е силно обвързано с интернет пространството и голяма част от битието ни минава именно на страниците на социалните мрежи. Измеренията за успешно развит бизнес, вече не са това, което бяха. Много компании са базирани само в онлайн мрежата и нямат физически обекти. Въпреки това те са изключително популярни и успешни. Къде се корени успеха, за по-разпространено влияние сред аудиторията и набирането на нови клиенти? Ами един от факторите за това е именно Facebook реклама и поддръжка на Вашата Facebook страница. Тя има много аспекти, много измерения и опции, но насочването на аудиторията е един от похватите, които са необходими и работят. Затова и Facebook, при създаването на рекламна кампания ви задава въпроса – Кой искате да достигне рекламата ви? Добър въпрос, нека разгледаме и какви са опциите му за избор. Можете да създадете аудитория, която е създадена от вас, по ваши критерии. Така рекламната ви кампания ще се показва на вашите контакти в социалната мрежа, така наречените ви „приятели“, на вашите посетители в уебсайта ви и на ползвателите на приложенията ви.

Общи критерии за реклама във Facebook

Сред тези критерии са: местоположение, възраст, пол, език, интереси, поведение. Те могат да се обединят, като общо насочване на целите или да създадете допълнително обвързване между опциите. Насочването на тези опции трябва добре да се обмисли, посредством целите на дадената реклама и какво иска тя да постигне. Колкото по-профилирани са тези общи опции, толкова по-тясно е влиянието на рекламата ви. В едни кампании можете да насочите целите за даден продукт към определена държава и възраст, а в друга да акцентирате на половата целенасоченост и поведение на потребителите.

Персонализирани критерии за Facebook реклама

Тук по-широко можете да определите целите и насочеността на рекламите си. Персонализираната аудитория може да цели вече съществуващи клиенти на бизнеса ви или да цели група от нови клиенти, които искате да достигнете. Допълнителната персонализирана аудитория може да се определи на база трафик на уебсайта ви, активност на база приложения или списък на клиентите ви. Според нуждите на всяка рекламна кампания, можете да ползвате, която опция ви устройва за момента.

След, като сте определили и насочили аудиторията си за Facebook реклама, е време да помислите и за бюджета си. Това буквално означава, колко искате да похарчите за рекламната си кампания? Сумата, която плащате за рекламни средства, зависи изцяло от вас. Можете да избирате от опция за дневни разходи за рекламата или опция за цялостен бюджет на рекламната кампания, по време на цялото и съществуване. Независимо, кое изберете, бюджета ви трябва да е обмислен и ефективен. Можете да поискате обявата ви да се появява в определени часове или постоянно. Опциите са много, но избора на тези работещи във ваша полза е най-удачен.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!