≡ Menu

Практики за успешна сеитба на зимните култури

Времето когато земеделските производители трябва да започнат да сеят зимните зърнени култури като: пшеница, ечемик, овес, ръж и други е от средата на месец Октомври до средата на Ноември. Работата им не спира през цялата година, но в умерените ширини, в които е и нашата страна, периодите на сеене са разделени на два, пролетна и есенна сеитба. Следа като приключат прибирането на реколтата от лятото, фермерите веднага започват подготовката и обработката на почвата с плугове и други селскостопански техники за оран и сеитба на зимните култури.

плугове Много често фермерите имат притеснения, относно точното време за сеитба на зимните култури, защото има много фактори, с които трябва да се съобразят. Според специалистите това време зависи преди всичко от сорта на културите, местните климатични условия и вида на почвата. Фермерите избират най-ранното възможно време за това, за да могат да увеличат максимално добивите на реколтата и да повишат печалбата си.

Подготовка на почвата

Плодородната и добре обработена почва е в основата на добрата реколта и високи добиви. Чрез използване на най-добрите практики и здравите плугове Mass за подготовка на почвата, земеделските производители си осигуряват отлично подготвена почва – с унищожени плевели, подхранена с хранителни вещества и с осигурена повърхност за засяване на семената.

Има няколко основни етапа, през които трябва да се премине преди да се засеят зимните култури и това са:

  • Обогатяване на почвата – тази практика се използва, за да се подобри нейното качество. Ако при анализ на почвата се окаже, че липсват калиеви йони и почвата е прекалено киселинна тогава тя се нужда от обогатяване.
  • Много плитка оран – тази практика за използва, ако предишната реколта е била от зърнени култури. Нейната цел е с помощта на високоефективните плугове да се прекъсне системата на капилярите в повърхностния слой на почвата, за да се предотврати растежа на плевелите и да се въведат растителни остатъци в почвата, за да се повиши активността на микроорганизмите в нея.
  • Плитка оран – тази практика се прилага когато предишната реколта не е от зърнени култури. И при нея се използват плугове за оране на дълбочина от 10 – 20см. По този начин се насърчава унищожаването на поникналите плевели.
  • Заключителна обработка на почвата – В този етап се използват друг вид плугове наречени дискови брани, които разбират образуваните буци пръст.
  • Набраздяване – чрез тази практика и с помощта на култиваторите се разрохква почвата на дълбочина от 6см, обобщава се нейната структура, подравнява се повърхността и се унищожават плевелите.
  • Торене – Препоръчително е торенето да се извършва с оборски тор, за да се подобри микробиологичната активност на почвата. Добре е това да става на всеки 3 – 5 години, с цел подобряване свойствата на почвата и нивото на хумуса. Най-добрата практика е първо да се прилага тор, а след това по време на орането с плуговете да се добавят минерални торове. Добре е една част от минералните торове да се добавя преди сеитбата, а друга след поникване на културите, по време на тяхната поддръжка.
  • Сеитба – Това е заключителната фаза преди да стартира новия цикъл на културите. Окончателната подготовка на практика се извършва, чрез предсеитбената оран с плугове, с която се създава един добър слой почва подходящ за сеитба. След като е подготвена почвата добре е да се определи нейната плътност. Това зависи от типа на почвата, културата и целта на нейната сеитба. След като са извършени всички селскостопански практики, сеитбата може да започне. Процесът за подготовка и сеитбата може да трае 3 – 4 седмици в зависимост от възможностите на земеделския производител и метеорологичните условия. Важно е да се избегнат всички грешки, защото сеитбата е най-важната част от селскостопанското производство.
{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!