≡ Menu

Регистрация на фирма ЕТ – Едноличен търговец

ЕТ – Едноличен търговец е една от правните форми, които може да бъда избрана при стартиране на стопанска дейност. Като такава тя е най-подходяща за малък бизнес, при който не се очаква реализиране на голям оборот. Процедурата по регистрация на ЕТ е изключително бърза, лесна и евтина. В Търговския регистър към Агенцията по вписванията при Министерството на правосъдието се извършва вписване на лицето, което е решило да извършва търговска дейност като неговата фирма задължително съдържа и името и фамилията му.

В търговския закон изрично са изброени всички видове дейности, които може да бъдат упражнявани от ЕТ. Много от тях са патентни, за което ЕТ плаща патентен данък. Патентния данък е фиксиран данък за определена дейност и не е обвързан с реализираните печалби на фирмата. Той се плаща на територията на общината, на която е направена регистрацията.

Ако обаче реализираният оборот на ЕТ през годината надвишат 50 000 лв., то следва да бъде извършена задължителна регистрация по ДДС. Именно затова ЕТ е подходяща форма за регистрация на фирма, чиито прогнозни обороти са под 50 000 лв. годишно. Това обикновено са дребни търговци и занаятчии, които работят сами и не реализират голям оборот. Като най-удачния вариант за тях се явява регистрация на ЕТ, тъй като е най-лесната форма за управление.

За да се направи регистрация на ЕТ е необходимо да имате местожителство в България и да сте навършили пълнолетие. Ако сте чужд гражданин за да регистрирате ЕТ е необходимо първо да получите разрешение за постоянно пребиваване на територията на страната.

Документите необходими за регистрация може да попълните и внесете сами, а може и да се доверите на компетентна фирма за да избегнете риска от грешки. И в двата случая обаче преди това помислете за уникално име на фирмата, което задължително трябва да включва и Вашите собствени имена. Освен единствен собственик на фирмата при регистрация на ЕТ, Вие ставате и единствено материално отговорно лице и то с неограничена отговорност. Това означава, че отговаряте с цялото си имущество за всички бъдещи задължения на фирмата или евентуален фалит.

След промените в Търговския закон, които намалиха задължителния начален капитал за регистрация на ЕООД и го сведоха до нищожните 2 лв., регистрацията на ЕТ стана по-малко предпочитана форма за стопанска дейност. Все пак тя си остава най-лесната и опростена форма за управление на малък бизнес.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!