≡ Menu

Реклама във Фейсбук, първи стъпки

Реклама във Фейсбук в 21 век е необходимост, а не опция или прищявка. Едва ли при създаването на социалната мрежа, някой е предполагал, в какъв гигантски инструмент, за влияние ще се превърне тя. Всеки ден милиарди хора по земното кълбо посещават Facebook профилите си и общуват с приятели. Една такава масовост, дори надминава тази на телевизионните медии. Какво по-добро място да направиш рекламната си кампания от това? Независимо дали професионалист ще направи вашата кампания или вие ще се опитате да я създадете, има първи стъпки които трябва да бъдат направени. Колкото е лесно да изглежда, да създадеш една Реклама във Facebook, има доста неща за разучаване и изпипване, за да е ефективна тя. Ето и основните:

Силата на Думите – “Call to action”

Социалната медия е именно социална. Тя използва силата на думите и тяхното въздействия, за да предизвика определено ответно действие. Когато създаваме една рекламна кампания в нея изтъкваме, чрез думи най-вече това, което целим. Видео въздействието е друга тема и изисква цяла статия. Думите, които ще използваме, трябва да са предимно глаголи, подтикващи към определено действие. Словосъчетанията трябва освен базирани на ключови изрази и думи, да са експресивни, въздействащи и да грабват посетителите на социалната мрежа мигновено. Все пак не само вие сте открили, колко полезен за реклама е Facebook! Затова направете, така че клиента да кликне именно на вашата рекламна кампания.

Силата на Ретаргетинга

Опцията за ретаргетинг е вече наложила се. Още през 2013 социалната мрежа я вгради в панела от опции, за ползване при рекламирането. Въпреки това и до днешни дни, много хора подценяват функциите й. Чрез ретаргетинга можем съвсем явно да преследваме, определена потенциална група, настоящи клиенти или утвърдени вече такива. Опциите за ретаргетинг се свеждат до събиране на данни от посетителите на сайта ви, техните имейл контакти или номерата на Facebook профилите им. Ценна в случая е информацията, която ви свързва с клиентите ви, а не самото събиране на данни и проследяването. Успешната и навременна комуникация е ключът към разширяване на влиянието ви в нишата, в която оперира бизнеса ви. Инструмента за ретаргетинг е задължителен за използване. Мощта му се простира много по-далеч, отколкото някои хора предполагат.

Search кампании

Реклама във Facebook е реклама на проучването и целенасочването. Не отделяйте рекламирането си в социалната мрежа, от рекламите си в други социални медии или онлайн реклама. Похватите и целите са подобни. Добре проучените ключови думи и фрази, строгото насочване на целите и аудиторията, и елементите на представянето са жизненоважни, за една успешна рекламна кампания. Проучването винаги стой в основата на добрата реклама и за Facebook не е по различно. Експериментирайте, подбирайте успешните си попадения и винаги обновявайте, защото сама по-себе си статичната реклама, не е реклама!

Реклама във Facebook може да направи всеки, но не всеки може да направи добра реклама в социалната мрежа. Доза професионализъм и нюх в случая няма да навредят, така че рекламирайте умно!

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!