≡ Menu

Тестване на автоклиматика под високо налягане с помощта на азот-често използвано при сервизите за автоклиматици

Тестването на автоклиматика преди предстоящо зареждане с фреон е от изключителна важност за плътността на системата и бъдещото изпускане на фреон.
След като автоклиматичната система бъде източена, може да се направи тест под налягане като основен метод за откриване на пропуски на фреон във Вашия автоклиматик.

Дори да няма явни признаци на теч в системата е препоръчително да се тества под налягане, за да се гарантира плътността на автоклиматика Ви.
Многократното зареждане на фреон не е препоръчително, защото както съм писал и в други теми при изпускане на фреон от системата излиза и част от компресорното масло което може да доведе до не желани шумове във Вашия компресор или дори и по лошо да ви съсипе работещия компресор.

Искам да вметна една забележка-Тестването под налягане с азот не може да гарантира на 100 процента плътността на автоклиматика, защото фреонът е по летлив от азота и това, че системата издържа теста с азот не означава, че ще издържи и при зареждането със фреон. Много уважаван за мен сервиз за автоклиматици ми препоръча да не се тества автоклиматика с по-голямо налягане с азот от 10-12 атмосфери, защото по-голямото налягане може да доведе до внезапни повреди с вътрешния радиатор/изпарителя/.

Единственото вещество за тестване на автоклиматика под високо налягане е чистия азот. Причината за това е, че азота е безвреден за автоклиматика и околната среда, не съдържа влага и може да бъде изпуснат свободно в атмосферата без каквито и да било ефекти върху околната среда и здравето на човек.

Чистият азот се съхранява във специални бутилки който издържат на огромни налягания. При използване на азот е необходимо да си закупите специален регулатор за налягане, за да се избегне прекомерно налягане което може да повреди някои компонент на автоклиматика и най вече на споменатия по-горе вътрешен радиатор /изпарителя/.

ВНИМАНИЕ – никога не пускайте автоклиматика да работи с вече заредения чист азот вместо със зареден фреон, тъй като това моментално, ще повреди Вашия компресор.

Как става тестването със азота под високо налягане

1. Свържете манометричния блок към автоклиматика след това свържете сервизния маркуч към бутилката с азота.
2. Нагласете регулатора на налягането на безопасно налягане около 10 атмосфери и отворете крана на бутилката с азота и отворете крановете за ниско и високо налягане на манометричния блок, за да влезе азота в автоклиматика.
3. Проверете внимателно системата, като се ослушвате за шумове.
4. Ако липсва доловим знак за теч в автоклиматика, изпуснете азота и вакуумирайте автоклиматика.
5. Следва зареждане на автоклиматик с необходимото количество фреон и задължително.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!